Bray

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Bray ke motsana o o mo kgaolong ya Kgalagadiborwa mo Botswana. Motsana o, o na le baagi ba ka nna sekete mo nakong ya gompieno (1000). Go ya ka maduo a palo ya batho e e dirilweng ka ngwaga wa 2001, baagi ba motse o ba ne ba le makgolo a a ferang bobedi, masome a fera bobedi le bofera bongwe (889). Motsana o, o ka nna dikhilomithara di le masome a mane go tswa mo motseng wa Werda ntlheng ya botlhabatsatsi. Bontsi jwa banni ba motse o bo bua puo ya Sengologa.

Botshelo jwa batho ba Bray[baakanya | edit source]

Baagi ba motsana wa Bray ka bontsi ke barui. Ba ruile dikgomo, dipudi, dinku le dipitse. Fa gongwe ba a tle ba leme le ntswa ba fufegelwa ke mmu wa kgaolo ya bone o o seng monate thata go ka ntsha dijalo tse di nonofileng. O ka fitlhela gantsi ba lema dijalo tse di seng thata go mela jaaka magapu, mmidi le dinawa. Leruo la batho ba motse o le lentle thata e bile le kgatlhegelwa ke batho ba metse e e mabapi le one. Batho ba a tle ba etele teng go ya go reka leruo.