Domboshaba

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Domboshaba[baakanya | edit source]

Sign on the entrance gate at Domboshaba National Monument, Botswana.jpg

Domboshaba ke lefelo la bojanala la mo lefatsheng la Botswana. Lefelo le le bonwa ntlheng ya borwa jwa lefatshe la Botswana.[1]Go na le ditumelodi le dintse ka lefelo le la domboshaba, go dumelwa gore kgosi o ne a nna kwa go dimo ga thaba le barongwa ba gagwe, ba lelapa la gagwe e le ngwe ya go ka nna a bona baba ba gagwe ka nako tsotlhe.

Tshilo[baakanya | edit source]

Tshilo e ne e dirisiwa go sila dilo tse di tshwanang le motsokwe, manoko le mabele. Se se papamatsa gore amaruri lefelo le e ele boremelelo jwa papadisanyo ebile go nna balemi barui. Di dirisiwa tse di patane ke gore di pedi, letlapa lele itshetletseng fa fatse lele bidiwa tshilo le le dirisiwang go sila ka ditla le bidiwa tshilwana ya pele le nyeletse, dipelaelo e le gore mongwe o le ikadimile.


Bodilo jwa matlo[baakanya | edit source]

Masalela a matlo a a ko domboshaba a supa fa a ne a agilwe ka mmu o tlhakantswe le boloko jwa dikgomo. Mo bogompienong re fitlhela fela go setse bodilo jwa matlo a jo bo bipolotsweng ke kgotlhego ya mmu fa jo bongwe bo bipolotswe ke kepo ya ditso. Go lemosegile gore mo motswakong wa mmu o o dirisitsweng mo bodilong jwa mmu wa mmopa o montsi thata go na le wa lekgarapana. Bodilo jo bo ritetswe gantsi e ne ere ntlo e setse e feditswe bodilo bo fisiwe ka molelo gore bo tie.


Dinepe tsa Domboshaba[baakanya | edit source]

References[baakanya | edit source]

Template:Coord missing

Template:Botswana-struct-stub