Gumare

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Lokeisane la Gumare mo Botswana

[baakanya | edit source]

Gumare kgotsa Gomare ke motsana o o bonwang kwa kgaolong ya Bokone-bophirima jwa ##Botswana|Botswana##, gaufi le makgobokgobo a Okavango# Palo ya batho ba Gumare e ne e le makgolokgolo a a borataro, masome a borataro le bosupa mo palo bathong ya ngwaga wa 2001#[1]

Makalana a puso a le mane a laola kgaolo ya Ngamiland:

  1. Kgaolo ya Makgotlana;
  2. Kgaolo ya kokamelo;
  3. Kokamelo ya merafe;
  4. Lephata la kabo ditsha#

Maun o okametse ditirelo tsa bogare jwa Ngamiland# Gumare ke yone fela kgaolwana, e e bitswang kgaolwana ya Okavango, gape e nale kokamelo ya tsamaiso ditiro tsa yone# Molelwane wa bookamelo jwa Okavango o simolola kwa Habu, go akaretsa Qangwa le Xaixai go ya kwa Gudigwa# Molelwane wa sepolotiki o simolola kwa Etsha 1 go fitlha kwa Gudigwa mme se se pharologanyo le thuto le temo-thuo# Go nale metsana e le masome a mabedi le bosupa mo kgaolwaneng ya Okavango#

Popego ya lefatshe le Diruiwa tsa tlholego[baakanya | edit source]

Okavango ke ene fela wa bontlhabongwe kwa go nang le diphologolo le ditlhare mo Kalahari# Okavango o ikaegile fa lefelong le le sa siamang fa lefatshe le , tshikinyegelang teng le thoromo ya lefatshe# Go tswa fa, phetlogo ya popego ya lefatshe e nna e fetloga gape e sa tshepege# Go nale komelelo ya lefatshe, makgobokgobo, metswedi, lekadiba, bojang mo lefatsheng, bodiba gape le ditlhake tse di sa balegeng tsa selekanyo se se sa tshwaneng le popego e e pharologanyo#

Merafe ya Okavango[baakanya | edit source]

Merafe e e tumileng mo kgaolwaneng e ke ya Batawana, Bayeyi, Baherero gape le Bahambukushu, le Basubiya# Gape go nale Banoka #noka ##Basarwa|Basarwa###, baagi tota ba Okavango, gape le Bakgalagadi le Baherero# Bontsi jwa ditlhopa tse di agile fa tlhoko ga noka, e ba e dirisang go tshwara ditlhapi gape le go nosetsa diruiwa tsa bone# Ba lema mo dibateng tsa merwalela,mmidi le mabele#

Go dira madi mo Okavango[baakanya | edit source]

Nngwe ya dilo tse di ba thusang ka go dira madi ke bojanala #le fa dikompone tse e le tsa batswa kwa#, thuo ya diruiwa, go loga ditlotwana gape le madirelo a a potlana, le temo-thuo# Kgaolwana ya Okavango ke legae thata ka palo ya batho e e itebagantseng le temo-thuo gore ba kgone go itshelela# Ka ngwaga wa 1975 khutlola ya United Nations Development e ne ya thusa batho mo Gumare le Etsha go godisa botswerere jwa go loga ditlatlana gore di kgone go rekisiwa kwa mafatsheng a mangwe# Ditlatlana le tse dingwe tse dinnye, dipetlo tsa maemo di ne tsa isiwa kwa Gaborone gape tsa isiwa kwa United States le Europa go rekisiwa#

Jaaka dikgaolo tse dingwe mo Botswana, Okavango o lebaganwe ke kgwetlho ya kanamo ya mogare wa HIV/AIDS mo bathong#

Dipadi tse dingwe[baakanya | edit source]

Coordinates: 19°22′09″S 22°09′42″E / 19.36917°S 22.16167°E / -19.36917; 22.16167

Template:Botswana largest cities

[[Category: Mafelo a a nang le batho ba ba ntsi mo Botswana]] [[Category:Kgaolo ya Botswana ya Bokone Bophirima ]]