Hunhukwe

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Hunhukwe ke motsana yo o bonwang kwa borwa jwa lefatshe la Botswana. E na le baagi ba le 431 (2001). Motse yo o busiwa ke kgosi a nale mothusi wa gagwe. Ke motse wa palo potlana ka jalo ditlhabololo ga di ise di tlisediwe gaufi le batho. Bonsti bo fiwa dithuso tse ba di tlhokang go tsweng kwa motseng wa Hukuntsi.Ditirelo di tshwana tsa go tsena dikolo ga bana bogolo jang tse di kgolwane, le tse dingwe fela jalo ka kakaretso.

Banni ba kopa puso go tsaya sekolo[baakanya | edit source]

Banni ba motse wa Monong kwa kgaolong ya Kgalagadi Bokone ba kopa puso go tsaya maikarabelo a go tsamaisa sekole se sebotlana sa motse oo. Sekole seo mo nakong eno se tsamaisiwa ke ba kereke ya Roma mme se amogela bana botlhe ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse thataro.Go ya ka mothusa modulasetilo wa lekgotla la ditlhabololo tsa motse Mme Kedibone Mabotenyana, sekole seo ga se mo seemong se se jesang diwelang ka jaana se le segologolo e bile se tlhaelelwa ke ditlamelo tsa botlhokwa jaaka matlo a borutelo le didirisiwa tsa itloso bodutu.Mme Mabotenyane o supile gape fa tlhaelo ya dijo kwa sekoleng e ba apesitse kobo ka letshoba ka e ama dithuto tsa bana fela thata.A re ka dinako dingwe, bana ba nna malatsi ba sa apeelwe ka jaana go a bo go se na dijo mme ba patalesege go busetsa bana kwa malwapeng.O tsweletse ka go tlhalosa fa sekole se tlhaelelwa gape ke barutabana ba ba rutetsweng tiro, a re mo nakong eno sekole se na le barutabana ba le babedi ba mme e bile ba se na boitseanape bope jo bo tlhokegang mo go ruteng bana. A re lore lo ojwa lo sa le metsi, mme ka jalo go tlhokwa fela thata gore bana ba amogele thuto ya maemo a ntlha ba sa ntse ba le babotlana.

A re o dumela gore fa barutabana ba sekole seo ba ka bona thutuntsho ya maemo a ntlha, ba ka kgona go e fetisetsa mo baneng mme se se tlhabolole seemo sa thuto se se kwa tlase mo kgaolong ya Kgalagadi ka bophara.A re o dumela fa seemo se ka tokafala fela thata fa puso e ka tsaya boikarabelo ba sekole, ka gongwe go ka nna le ditokafalo tsa ditlamelo.E rile a tswa la gagwe, mookamela lenaneo le le tsamaisang sekole seo Rre Moalosi Koti, a tlhalosa fa lenaneo la bone, le ba le tshwaraganetseng le ba kereke ya Roma, le itlamile go thusa puso mo go tlhabololeng seemo sa thuto mo lefatsheng leno. Rre Koti o latotse fa bana ba a tle ba nne malatsi ba se na dijo.O tlhalositse fa ba netefatsa gore go na le dijo tse di lekaneng ka dinako tsotlhe.A re lenaneo le setse le itshupile fa le ntsha maduo a a nametsang fa e sale le nna mo tirisong mo dingwageng tse di fetileng[1]

Go sego yo o fiwang[baakanya | edit source]

Ba kereke ya Evangelical Religious Protestant Unity Church ba ne ba tlisa boitumelo mo baneng ba motse wa Monong le e e mabapi ba le masome a matlhono ka go ba abela dimpho tsa malatsi a botsalo jwa morena.Dimpho tseo tse di tswang Smaritans kwa America di kopilwe ke ba lekgotla la sekeresete kwa Hukuntsi,di ne di akaretsa diaparo le dimpopi.Mookamedi wa kereke Rre Kelopile Kebadireng o boletse fa ba lemogile gore letlhoko le le ntsi kwa dikgaolong tse di ko tengnyana teng,mme ka moo ba ne ba itlama go abela motse wa Monong. A re dimpho tse di abelwa ngwana mongwe le mongwe wa dingwaga tse pedi go ya go tse di lesome le bone, e le sesupo sa lerato le boutlwelo botlhoko.Mme Nkagisang Kazinkize yo le ene e leng morutabana wa sekolo sa tshipi kwa kerekeng e e abang dimpho o lebogetse batsadi ba bana ba motse wa Monong go bo ba nnile le seabe se segolo mo tirong eo, a rotloetsa bana gore ba rapele ba bo ba bale baebele ka nako tsotlhe.E rile fa a ntsha malebo, kgosi Xenke Lesetlhe wa motse wa Monong a re o utlwisiwa botlhoko ke gore ga go na le fa e le kereke mo motseng wa gagwe,mme le fa go ntse jalo a re o kgothatsa morafe go ikitaya ka thupana ba batle lefelo la go rapelela gore diphuthego tse di ba tlholang di ba fitlhele teng e seng go tsenala kereke mo kgotleng[2].

Dipadi tse dingwe[baakanya | edit source]

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Hukuntsi Hunhukwe