Kgosi ya Bangwaketsi, Seepapitso wa IV

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Template:Sources

Pego ya bolwetse jwa ga kgosi Seepapitso[baakanya | edit source]

Go utlwala fa kgosi kgolo ya Bangwaketse, Kgosi Seepapitso IV a sa tsoga. Mothusa Kgosikgolo, Kgosi Malope Gaseitsiwe o lotlegetse Bangwaketse ka bolwetsi jwa kgosi ya bone mo phuthegong ya kgotla mo Kanye ka Labobedi. Kgosi Gaseitsiwe o buile fa Kgosi Seepapitso a robaditswe kwa Gaborone Private Hospital. O tsweletse ka gore ngaka e e tlhokometseng Kgosi Seepapitso e kopile gore a ikhutse le gone gore a seka a tlholwa ke morafe. Morafe o ne wa supa fa go le botlhokwa go tshwara merapelo go rapelela kgosi.

Botshelo jwa Moswi[baakanya | edit source]

Kgosi Seepapitso IV (o tlhokafetse ka Mopitlwe a tlhola masome a mabedi le bone ka ngwaga wa 2010), e ne e le kgosi ya ga Ngwaketse morafe wa Botswana.[1] E ne e le ngwana wa ga kgosi Bathoen II.O eteletse ntlo ya dikgosi makgetlho a le mantsi gape e ne e le mongwe wa dikgosi tsa mo Botswana yo o neng a fiwa tlotla e e kwa godimo e le ka fa a neng a rarabolola dikgang tse di masisi tsa merafe. Seepapitso o ne a le moemedi wa lefatshe la United States, moragonyana a nna wa lefatshe la China.

Kgosi Malope o fiwa bogosi jwa Ngwaketsi[baakanya | edit source]

Malope ke ngwana wa bobedi wa wa ga Kgosi Seepapitso,o filwe setlilo sa bogosi ke mogolwe yo o kabong a ne a se filwe.Ka botsogo jo sa itekanelang o ne a bona go le matshwanedi go bo neela monnawe.Malope o ne a fiwa tlotla ya bogosi ke morafe wa ga Ngwaketsi morago ga leso la ga rragwe.

Bokhutlo[baakanya | edit source]

Kgosi Seepapitso ke mongwe wa dikgosi tse di diretseng lefatshe la Botswana ka manontlhotlho le botswerere ka lobaka le leele.O ne a fiwa tlotla e e rileng mo lefatsheng ka botho le botswerere jwa gagwe mo tirong ya gagwe.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Botswana/Kanye South East District

Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]

Template:Persondata

Template:Africa-diplomat-stub Template:Botswana-politician-stub