Jump to content

Leloko la dithuto tsa bojanala mo Botswana

Go tswa ko Wikipedia

Leloko la dithuto tsa bojanala mo Botswana e ne e ipelela dingwaga tse masome a mabedi le botlhano tsa bodiredi ka ngwaga wa 2009 ka go dira moletlho wa dikganoge tse masome a supa, ba ba neng ba fiwa ditankana tse di supang fa ele baitsanape mo go supegitseng baeti mafelo, kgotsa mo tsamaiso ya ditsanaga, kgotsa mo go sireletseng ditsatholego.[1]

Ponelopele[fetola | Fetola Motswedi]

Maitlamo le maikaelelo a sekolo se sa mmadikolo ke go di goga kwa pele mo go ruteng baeteledipele ba ditsatlholego ba maemo a kwa tlase le a fa gare gore ba fe dikgakololo tsa maemo a a kwa godimo, mo go tsa dipatlisiso le dikgang ka tshireletso ya diphologolo tsa naga, bojanala le ba CBNRM mo lefatsheng la Botswana le mafatshe a a mo Aferika Borwa. Ithutontsho e na le mananeo a a itebagantseng le go tokafatsa boleng jwa thuto le go abelana megopolo go akaretse kitso le go tlhaloganya tsamaiso ka tsa diphologolo tsa naga, bojanala le tsamaiso ka tsa dikgwebo. Ithutontsho e itebagantse le go rutuntsha ka go dira ka diatla.Sekole se se na le ditsamaiso tse di mmalwa. Tse di ntseng di le teng di baakantswe.


Metswedi[fetola | Fetola Motswedi]

Dipadi tse dingwe[fetola | Fetola Motswedi]