Motsana wa New Xade

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Refimprove

Motsana wa New Xade is located in Botswana
Location of New Xade

New Xade ke motsana yo o bonwang mo bogare jwa kgaolo ya Ghanzi mo Botswana. Mo palo batho ya ngwaga wa 2001 dipalo tsa motse wa Lepokole di ne dile makgolo a matlhano le botlhano.[1]

Phuduso ya Banni[baakanya | edit source]

Ka ngwaga wa 1997, 1739 (Basarwa) ba ne ba fudusiwa go tsweng Central Kalahari Game Reserve ke puso ya Botswana ka ba ne ba le bantsi mo lefelong leoka mokgatlho yo o neng o simolodisitswe ke lefatshe.Ba le makgolokgolo,makgolo a mabedi le masome a mararo le boferabongwe ba ne ba fugela kwa Kg’oesakene (New Xade) gaper ba le makgolo a matlhano ba fudugela kwa Kaudwane,kwa ntle ga molelwane yo o mo borwa jwa CKGR. Tswelediso ya phuduso ya banni ba Central Kalahari e ne ya simololwa gape ka ngwaga wa 2002. Puso e ne ya fa mabaka a gore banni ba tshwanetse go fudusiwa gore go sirelediwe dilo tsa tlholego le gone go tlhabolola matshelo a Basarwa. New Xade o dikhilomethara tse di lekgolo go tsweng kwa Ghanzi, kgaolo ya toropokgolo,gape le masome a bosupa go tsweng Xade,kwa go kileng ga bo go le CKGR. Banni ba ne ba fiwa ditsha kwa New Xade yo mosha.

Ditlhopha tsa merafe le diteme tse di buiwang[baakanya | edit source]

Jaaka go tlhalositswe,go nale merafe e e farologanyeng kwa New Xade. Ditlhopha di le boraro tsa merafe e e simolotseng go thibelela , botlhe ba ba ileng ba fudusiwa kwa Central Kalahari Game Reserve,ke G/ui (Dcuikhoe), G//ana (Dxanakhoe), gape le Bakgalagadi. Dipuo tse di buiwang ke batho ba ke G/ui (Dcui), G//ana (Dxana), le Sekgalagadi, ka go latelelana. Ka koketsego ya babereki le thuto, Setswana se a buiwa gape le puo ya sekgowa e santse e oketsega . Ka go nale babereki ba puso le bagwebi, go santse go nna le Batswana, ka dipuo tsa bone,le bone tota banni ba letso la Naro ba ba tlileng ba tswa mo metsaneng e e mabapi gape le kwa merakeng ya Ghanzi. Bontsi jwa bauthuti ba ba nnang kwa mantlong a boroko a sekolo se se potana sa New Xade ba buwa puo ya Naro ka ba tswa mo setlhopheng sa morafe wa Naroyo o tsereng lefelo le le gaufi le toropo ya Ghanzi gape le meraka ya Ghanzi. Go tlhalosiwa gore batho ba le bantsi ba banni ba Bakgalagadi ba ne ba tswa kgaolong ya Kweneng go tla go tswwara monyetla wa kgwebo mo mafelong a a batho ba neng ba fudusediwa mo go one le gone go tla go nna gaufi le ba masika.

Ditlamorago tsa Phuduso[baakanya | edit source]

Go simolola ka ngwaga wa 2000 go ya kwa go wa 2001, baitsanape ba ne ba dira dipatlisiso kwa New ba kwa Japanese mongwe wa bone a bidiwa Junko Maruyama go batlisisa ka go fudusiwa le botsalano jwa bathoba ba fudusitsweng o ne a tlhalosa ka fa batho ba ileng ba amogelesega mo tikologong ya bone. Ka nako ya dipatlisiso, tpalo ya banni e ne ya akanyediwa go ka nna 1100, e e neng e akaretsa Basarwa go tsweng ditlhopheng tsa G/ui gape le G//ana . Palo ya ditlhopha tse mo Botswana e ka tswa e le 2350 le 1550, ka go latelelana (Cassiday, 2001). Go dingalo go tlhalosa gore palo e e rileng e tswa mo setlhopheng sefe mo lefelong, ka gore go tlhakatlhakane fela le bangwe ba bone ba nyala go tsweng kwa G/ui, G//ana, Kgalagadi, le Naro.


Dikgogakgogano ka phuduso le dikgang tsa kgotlatsekelo[baakanya | edit source]

Thulaganyo ya puso ya Botswana ya phuduso e ne ya tsosa dikgotlhang mo le mafatse a kwa ntle a ileng a seka a dumalana le tshwetso e e tserweng le ba lekgotla la London-based NGO le le bidiwang Survival International. Kganetso ya ba (SI)gape le makgotlana a mangwe a mafatshefatshe ba ne ba re beng ba lefatshe ba nale ditshwanelo tsa go nna mo lefatsheng la badimo ba bone. Go ya ka ba SI, ba re le fa Basartwa ba sena teta ya go nna mo lefelong la CKGR (mo go sa letlelelweng ke SI),ba nale teta ya go ka nna mo lefelong leo ka gore ke bone batho ba ntlha go nna mo lefelong go tsweng bogologolo.

Puso ya Botswana e ne ya fa mabaka a a farologanyeng:e ne ya tlhalosa gore diphologolo tsa naga di tlhoka go babalelwa;go dirisiwa madimadi go tlisa dithuso kwa banning; le gore ba batla go tlisa Basarwa gaufi le ditlhabolo.

Banni ba ba itsegeng ba nna kwa CKGR[baakanya | edit source]

Roy Sesana: Mosireletsi wa ditshwanelo tsa batho. Kuela Kiema Jumanda Gakelebone Kgosi Lobatse Beslag

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Botswana Gantsi London

Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]

  1. "Distribution of population by sex by villages and their associated localities: 2001 population and housing census". Archived from the original on 2007-11-24. http://web.archive.org/web/20071124145523/http://www.cso.gov.bw/html/census/dist80_81.html. Retrieved 2007-12-11.