Sekolo sa Botswana College of Agriculture

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Infobox university Botswana College of Agriculture (BCA) ke sekolo sa ithutelo temo thuo kwa Gaborone, mo Botswana. Se simolodisitswe ka molao motheo wa khudutlhamaga ya Botswana ka Phukwi a tlhola masome a mararo le motso ngwaga wa 1991.

Baaloganyi ba gakolotswe go dirisa kitso ya bone go itshimololela dikgwebo tsa temothuo[baakanya | edit source]

Banana ba rotloeditswe go simolola dikgwebo tsa temo-thuo go tsholetsa seemo sa temo le leruo mo Botswana. Kgosi Boingotlo Radithabano wa Motshegaletau o buile se fa a amogela baeng kwa motseng o o mo dithuto-puisanong tsa temo-thuo tsa banana ba Serowe-Borwa. O ne a itumelela go bona banana ba tsile ka dipalo tse di nametsang mme a ba gwetlha gore fa ba fetsa dithuto, ba ye go diragatsa se ba se ithutileng. E rile Mme Bontleng Paki wa ofisi ya mopalamente wa Serowe Borwa a bega maikaelelo a bokopano, a tlhalosa fa mopalamente a leka go araba selelo sa banana ba dikgaolwana tse di mo Serowe Borwa ka bare ga ba itse sentle ka mananeo a go simolodisa dikgwebo.

Baithuti ba sekolo sa BCA tlamilwe go dirisa mananeo a puso go tlokafatsa mohama wa temo-thuo[baakanya | edit source]

Mokwaledi mogolo wa lephata la temothuto o gwetlhile setshaba go tlhokomela le go dirisa manaeo a puso gore a ba tswele mosola. Dr Micus Chimbombi o boletse jalo jaaka mangwe a maphata a temothuo a abela batho ba le babedi dimpho e bong Mme Babedinyana Kgakatsa yo bodiredi bo neng bo mo diritse tshingwana ya merogo le ntlo e e neng e abela Mme Ida yo go boletseng fa a le moikopedi wa lenaneo la LIMID. A re puso e otlolotse letsogo go simolodisa manaeo a ka one batho ba ka tokafatsang matshelo a bone mme a gatelela gore go mo maruding a morafe go netefatsa gore mananeo ao a tswa tema. A re go botlhokwa gore baikopedi ba ba setseng ba thusitswe ba sireletse mananeo ao gore a ba tshedise, a tlatsa ka gore go ngomola pelo go bona puso e dirisa madimadi mme e re phelelong, madi ao a wele ka motlhoboloko.O tsweletse a tlhalosa gore mananeo a tshwana la LIMID le ISPAAD a ka tsisa pharologanyo mo matshelong fela fa e le gore a dirisiwa ka fa tshwanelong, a supa fa puso e dirisa madi a mantsi go reka menontshane le peo e e fiwang batho mahala. A re bosheng o ne a tsamaya a ya go lekola baikopedi ba lenanao la LIMID mme a fitlhela bontsi bo iphotlhere bo kaya fa dipudi di jelwe ke dibatana.

Dr Chimbombi a re mo lenaneong la LIMID, puso e ya senyegelwa ke madi a a kana ka P20 million mme go kgoba marapo ka go supega fa mananeo a se na tlhokemelo. Le fa go ntse jalo, o ne a akgola ba lephata la kgodiso ya leruo go ba supile mowa wa lerato mo go ba ba tlhokileng lesego. Fa a tswa la gagwe, mokhanselara Mme Maobene Molefe, o ne a galaletsa ba lephata la tem thuo a re ga se botlhe ba ba ka dirang jaaka bone. A re ba mo motlhaleng wa go dira se Tautona wa lefatshe leno a kopileng Batswana go se dira. Tautona Khama o simoloditse lenaneo la go thusa ba ba dikobodikhutshwane a itebagantse le go ba fa seriti. A re e le khansele, le bone ba gatetse pele mo go diragatseng lenaneo leo a tlhalosa gore bosheng ba ne ba aba matlo a le masome a mabedi le botlhano. Mme Molefe a re go a nametsa go bona maphata a mangwe le one a gwetlhega go tsenya letsogo, a re se tlaa fokotsa dipalo tsa batho bao ba ba tlhokang boroko. Mogokaganyi wa temothuo mo kgaolong ya borwa mme Gaokgakala Rammidi, o ne a tlhalosa fa ba bone go tshwanela go dira tiro e ntle eo ka maikaelelo a go supegetsa setshaba gore tiro ya bone ga se go fa dipeo le go lema fela mme le bone ba itlamile go diragatsa matshego a tebelopele ya setshaba. O tlhalositse fa lephata la kgodiso ya leruo ba ne ba agela Mme Idah ntlo eo morago ga go ba itekodisa fa a eletsa go rua dikoko.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Template:Coord missing

Template:Botswana-stub Template:Africa-university-stub