Tumelo ya Islam mo Botswana

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Template:Islam by country Islam ke tumelo e e tona ya boraro mo Botswana, e latela ya Christianity gape le ditumelo tse dingwe# Islam e tlile mo lefatsheng ka go fuduga ga Ma muslim go tsweng borwa jwa Asia, ba ba agileng mo lefelong ka nako ya puso ya ga Mmamosadinyana# Ma muslim ba akaretsa bongwe mo lekgolong jwa batho# Losika fa gare ga ditlhopa tsa ditumelo tse e tlisa kagiso le botsalano le mororo kgolo ya dikgogakgogano tsa tumelo mo ntlheng e ngwe ya Aferika#

Ditso[baakanya | edit source]

Tumelo ya Islam mo Botswana go dumelwa fa e simolodisitswe ke Moporofita Muhammad Morongwa wa Modimo Allah. Batho ba tumelo e ba similotse go tla mo lefatsheng la Botswana ka dikgwebo bangwe go etela ba ditsala. Ka se palo ya bone e ne e oketsega mme bangwe ba bone ba felele ba tsere boagedi mono.Ba ne ba aga ntlo ya kobamelo ya bone gore phuthego ya bone e atlege. MaMuslim ke batho ba ba nang le tumelo ee kwa godimo mo go Allah ebile ga go motlhofo go fetola Modumedi go tsena mo tumelong e nngwe.[1]

Kereke ya Ma Muslim[baakanya | edit source]

Ma Muslim ba kopanela fa kereng ya bone matlhatso mngwe le mangwe go ya ditlhapelongKereke ya bone e bapile le mmadikolo wa Botswana.Lefoko“Muslim” le raya gore ene yo o ikanang go sala morago dikeletso tsa modimo ,go sa kgatlhalesege gore ke wa letso la kwa kae,gore ke mokae kgotsa ditso tsa kwa morafe wa gagabo. Go nna bontlha jwa tumelo ya Islam go motlhofo.Mongwe o ka ikana a le nosi kgoa fa pele ga bakaulengwe ba gagwe kwa kerekeng.[2].

Botshelo jwa se Muslim[baakanya | edit source]

Badumedi ba tumelo ya Islam ke batho ba ba tshelang ka nama, merogo le maungo bontsi jwa bone.Ba dumela gore diruiwa ke tsa Modimo Allah ka jalo ga di tlhabiwa di tshwanetse go rapelelwa mme go dirisewe thipa e e bogale gore di seka tsa utlwa botlhoko thata. Tikologo le sengwe le sengwe se mo go yone di botlhokwa mme di tshwanetswe go somarelwa.

Bokhutlo[baakanya | edit source]

Tumelo ya seMuslim ke nngwe ya ditumelo tse d kgatlhegelwang ke batho ka bontsi, ke ka moo e golang thata mo Botswana. Badumedi ba rata go abelana se ba se ithutang ka Modimo Allah le batho ba bangwe.

References[baakanya | edit source]

  1. allafrica.com/stories/200805270266.html
  2. http://www.islamreligion.com

Dikgolagano tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Template:Africa in topic Tumelo mo Botswana]e a ka bontsi ba Botswana ba ba ithutang kwa Asia ba solofetswe go nna bontlha jwa tumelo gape go ka seke go nne kgakgamalo fa Botswana a ne a ka nna puso ya Islamic mo ngwageng wa 3000]

Template:Botswana-stub Template:Islam-country-stub