Wikipedia:Today's featured article

Go tswa ko Wikipedia
Marekisetso a a rekisang merogo kwa United States.

Lefoko merogo le raya senngwe se se jegang e ka nna bontlha bongwe jwa setlhare kgotsa setlhare, mme go sa akarediwe dipeo gape le maungo. Se se raya matlhare, ditlhito, kgotsa medi ya ditlhare mme gape go akarediwe le dimela tse dingwe (jaaka squash).

Lefoko le ga le na leina la nnete le le tsepameng mo dithutong tsa biology; ka go rialo lefoko le le raya dilo tse di mmal culinary and cultural tradition. Sekai ke gore batho ba tsaya gore mabowale one ke merogo le fa e ntse e se ditlhatsana, fa bangwe bone ba a kgaoganya le dijo ka kakaretso.

Merogo e mngwe e kgona go jwewa e sa apewa, e menngwe yone e jewa e apeilwe, gape le e menngwe ke tshwanelo ya gore e jewe e apeilwe. Merogo gantsi e jewa e apeilwa bogolo jang e le seshabo kgotsa mo dijong tse di letswai. Le fa go ntse jalo merogo mnngwe e dirisiwa modijong tse di nang le sukirinyana, jaaka rhubarb pie le carrot cake. ►Read more