Northern Cape

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Northern Cape
125px
South Africa Provinces showing NC.png
Capitale Kimberley

Northern Cape (Kapa Bokone) ke nngwe ya dikgaolo tsa lefatshe la Aferika Borwa. Ke yone kgaolo e tona fa e tshwantshanngwa le dikgaolo tse dingwe mo lefatsheng la Aferika Borwa. E kgaogana melelwane ya boditshaba le mafatshe a Botswana le Namibia.Kgaolo e e agilwe ka ngawaga wa 1994 fa kgaolo ya Cape e ne e kgaogana.Toropokgolo ya yone e bidiwa Kimberley. E akaretsa lefelo la diphologolo la Kalahari Gemsbok National Park, nngwe ya mafelo a a pataganetsweng ke lefatshe la Botswana le Aferika Borwa le le sireleditseng diphologolo.Lefelo le le akaretsa maphothophotho a Augrabies gape le moepo wa Kimberley yo o mo kgaolong le Alexander Bay.Kgaolo ya Namaqualand e e mo bophirima e itsege thata ka ditlhatsana le dithunya tse di mo lefelong la Namaqualand. Toropo e e mo borwa ya De Aar le Colesberg, mo lefelong la Karoo, ke tsone tse di lomaganyang ka tsa mesepele le dipalamo go ya kwa toropong ya Johannesburg, Cape Town le Port Elizabeth. Mo bokonebotlhaba, Kuruman o itse ga lefelo le go neng go nna barongwa ba mafatshe a sele. Noka ya Orange e elela e fetla ka lefelo le, e aga molelwane fa gare ga Free State mo borwabotlhaba gape le lefatshe la Namibia mo bokonebotlhaba. Metsi a noka e a dirisiwa thata go nosetsa maungo mo kgaolong ya Upington[1].

Puo e e buiwang[baakanya | edit source]

Palo ya batho ba ba buang puo ya Seburu e fetla palo ya batho ba ba buang dipuo tse dingwe mo lefelong le bogolo jang mo kgaolong ya Bokonebotlhaba jwa Cape go nale dikgaolo tse dingwe.Dipuo tse di tumileng ebile di dirisiwa thata fa go buiwa mo bokone jwa Cape di akaretsa Seburu, Setswana, Sexhosa, gape le Sekgowa. Bontsi jwa ba bangwe ba buwa dipuo tse di tumileng mo Aferika Borwa, mme ba bangwe ke ba Khoisan[2].

Popego lefatshe[baakanya | edit source]

Kgaolo ya Cape e dikagenyeditswe ke ditlhaba tse ditona,mme se se baka gore go nne sereme.Lefelo le tshwantshangwa le mafatshe a mangwe a tshwana le la Germany.Se se itumedisang ka lefelo le ke gore le letona gape le bo le nna le batho ba le bantsi[3].

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]


diPorofinsi mo Aferika Borwa Flag of South Africa.svg
Free State | Gauteng | Northern Cape | Western Cape
KwaZulu-Natal | Eastern Cape | Limpopo | Mpumalanga | Bokone Bophirim