Benoni

Go tswa ko Wikipedia

Benoni ke toropo se kgolo ya Gauteng e ko lefatsheng la Aforika Borwa.