Gauteng

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Gauteng
South Africa Provinces showing GT.png
Capitale Johannesburg

Gauteng ke enngwe ya diporofinsi tse di robongwe mo Aferika Borwa. Fa go bapisiwa le tse dingwe, ke ennye, fela ke yone e nang le baagi ba le bantsi go feta diporofinsi tse dingwe.

Ditso[baakanya | edit source]

Gauteng, ke porofense e e neng e itsega ka leina la Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging (PWV) le le tswileng mo go la Transvaal ka ngwaga wa 1994. Lefelo le le tletse ka batho ba lekoko la ANC go tswa kwa ngwageng wa kgethololo ya batho ba bantsho.

Melao le puso[baakanya | edit source]

Go tswa ka kgwedi ya Motshegano a le thataro, 2009, Paul Mashatile, tona ya pele ya tsa madi yo eleng modulasetilo wa ANC mo porofenseng ya Gauteng, e ne e le moemedi wa ANC mo Gauteng go tloga ka Lwetse a le supa, 2008, go fitlhelela ditlhopho tsa Nomvula Mokonyane yo neng a emelwa ke Mbhazima Shilowa go tswa ka 1999 e be a tlogela ka mathata a neng a tsogile mo ANC a dirileng gore tautona Thabo Mbeki a tlogele setilo[1].

Itsholelo[baakanya | edit source]

Itsholelo ya Gauteng ke yone e nnileng le seabe mo go tsa madi, mosepele, matshikiyego le madirelo mo lefatsheng la Aferika Borwa go feta mafelo a mangwe. Ebile ke lefelo le e leng gore fa bakgwebi go tswa ko ntle ga Aferika ba feta ka lone ba tla batla go simolola dikgwebo mo Aferika. Lefa Gauteng e le toropo e nnye mo go tse boferabongwe mo Aferika Borwa, e tsaya 1.4% ya lefatshe mo Aferika Borwa - profense e ke nngwe ya mafelo a a oketsang GDP ya Aferika Borwa. Gauteng e dira 10% ya GDP ya Sub Saharan Afrika le 7% ya GDP ya Aferika.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]


Diporofinsi mo Aferika Borwa Flag of South Africa.svg
Free State | Gauteng | Northern Cape | Western Cape
KwaZulu-Natal | Eastern Cape | Limpopo | Mpumalanga | Bokone Bophirima