Bokone Bophirima

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Coordinates: 27°S 26°E / 27°S 26°E / -27; 26

Bokone Bophirima
Noord-Wes (Afrikaans)
North West (Sekgoga)
Profense ya Aforika Borwa
Flag of Bokone Bophirima
Flag
Motto: Kagiso le Tswelelopele (Peace and Prosperity)
Mmepe wa Bokone Bophirima, ka bohibidu
Mmepe o o bontshang profense ya Bokone Bophirima, Aferika Borwa
Naga South Africa Aforika Borwa
E Tlhamilwe 27 Moranang 1994
Moshate Mahikeng
Toropo-Kgolo Rustenburg
Dikarolwana
Puso
 • Mofuta Parliamentary system
 • Tonakgolo Supra Mahumapelo
Lefatshe[1]:9
 • Palo gotlhe 104,882 km2 (40,495 sq mi)
Felo bogodimo 1,805 m (5,922 ft)
Ditlhopha tsa Batho[1]:21
 • Bantsho 89.8%
 • Basweu 7.3%
 • MaKhalathi 2.0%
 • MaIndia 0.6%
Maleme[1]:25
 • Setswana 63.4%
 • Afrikaans 9.0%
 • Sesotho 5.8%
 • Sethosa 5.5%
 • Setsonga 3.7%
Time zone SAST (UTC+2)
ISO 3166 code ZA-NW
Website www.NWPG.gov.za

Bokone Bophirima ke nngwe ya Diporofense tsa Aforika Borwa. Mošate wa yona ke Mahikeng. Porofense e e fitlhelwa kwa bophirima ba Gauteng

Histori[baakanya | edit source]

Bokone Bophirima e ne ya tlhamiwa kwa bokhutlong jwa tlhaolele ka ngwaga wa 1994, mme e akaretsa dikarolo tsa maloba tsa Porofense ya Transvaal le tsa Porofense ya Kapa, le dikarolo tsa Nagalegae ya maloba ya Bophuthatswana. Go ne ga nna le dikhuduego tsa sepolotiki kwa Khutsong (Lekgotlatoropo la Selegae la Merafong City) ka ngwaga wa 2006 le wa 2007, morago ga gore go fedisiwe makgotlatoropo a a kgabaganyang diporofense, mme Lekgotlatoropo la Merafong le fetisediwe kwa Bokone Bophirima gotlhelele. Lekgotlatoropo la Merafong le ne la isiwa kwa porofenseng ya Gauteng ka ngwaga wa 2009.

Molao le puso[baakanya | edit source]

Puso ya porofense e akaretsa tonakgolo, lekgotla la bakhuduthamaba ba le lesome, le kgotlapeomolao. Kokoanopeomolao ya porofense le tonakgolo ba tlhophwa go nna dingwaga di le tlhano mo setulong, kgotsa go fitlha ditlhopho tse di latelang. Mekgatlho ya sepolotiki e newa ditulo tsa lekgotlha go ya ka palo ya ditlhopho tse mokgatlho o di kereileng mo profinseng ka ditlhopho tsa bosetŝhaba. Lekgotlha ke lona le tlhophang tonakgolo, mme tonakgolo ke ena a (appoint the members of the executive council.)

Tonakgolo ya profinsi ya Bokone Bophirima, go tloga ka 21 Motsheganong 2014, ke Supra Mahumapelo[2] wa mokgatlho wa African National Congress. O tsenetse Thandi Modise mo setulong sa botonakgolo morago ga ditlhopho tsa 2014.

Lefatshe[baakanya | edit source]

Hamerkop Kloof magareng ga Rustenburg le Tshwane mo dithabaneng tse di lebileng bokone tsa Magaliesberg.

Dithaba tsa Magaliesberg kwa bokone-botlhaba di botelele jo bo ka nnang 130 km  (go lekana le 80 miles) go tloga Tshwane go ya Rustenburg. Noka ya Vaal e elela mo botareng ya borwa ba profense.

Tsa legodimo[baakanya | edit source]

Di-temperature di tloga go 17° go ya go 31 °C (62° go ya go 88 °F) ka selemo, mme go tloga go 3° go ya go 21 °C (37° go ya go 70 °F) ka mariga. Pula mo ngwageng ena dimilimitara dile 360 (360 mm) (go lekana le 14 in), bontsi ba pula e bo na ka dikgwedi tsa selemo, magareng ga Diphalane le Moranang.

Melelwane[baakanya | edit source]

Bokone Bophirima bo arologana melelwane le dikgaolo tse di latelang tsa Botswana:

 • Kgatleng – goya bokone-botlhaba
 • South-East – bokone-botlhaba
 • Southern – bokone
 • Kgalagadi – bokone-bophirima

Fa gae, e arologana dibotara le diprofense tse di latelang:

Dimasepala[baakanya | edit source]

Profinsi ya Bokone Bophirima e na le dimasepala dile 4 tsa district, le tse 19 tsa selegae. Di a latela:.

 • Bojanala Platinum District
  • Moretele
  • Madibeng
  • Rustenburg
  • Kgetlengrivier
  • Moses Kotane
 • Dr Ruth Segomotsi Mompati District
  • Naledi
  • Mamusa
  • Greater Taung
  • Kagisano-Molopo
  • Lekwa-Teemane
 • Ngaka Modiri Molema District
  • Ratlou
  • Tswaing
  • Mahikeng
  • Ditsobotla
  • Ramotshere
 • Dr Kenneth Kaunda District
  • Ventersdorp
  • Tlokwe
  • Matlosana
  • Maquassi Hills

Ditoropo[baakanya | edit source]

Batho ba ba ka nnang 500,000 le go feta

Batho ba ba ka nnang 100,000 le go feta

Batho ba ba ka nnang 50,000 le go feta

Batho ba ba ka nnang 10,000 le go feta

 • Bloemhof
 • Christiana
 • Coligny
 • Koster
 • Letsopa
 • Mogwase
 • Ottosdal
 • Pampierstad
 • Schweizer-Reneke
 • Stilfontein

Batho ba ba ko tlase ga 10,000

 • Mmakau
 • Mothibistad
 • Reivilo

Tsa Madi (ikonomi)[baakanya | edit source]

 Bridge of Time e lebeletse kwa sentareng ya boitapoloso

Ikonomi ya profinsi ya Bokone Bophirima e itshegeditse thata mo meepong, go dira halofo ya Gross Domestic Product ya profinsi, le go direla kotara ya badiri ditiro mo profinseng. Diminerale tse tona ke gauta, e epiwa kwa Orkney le kwa Klerksdorp; uranium, e epiwa kwa Klerksdorp; platinamo, e epiwa kwa Rustenburg le kwa Brits; le ditaemane, di epiwa kwa Lichtenburg, Christiana, le kwa Bloemhof. Dikarolo tse di kwa bokone le tse di kwa bophirima ba profinsi di na le diruiwa jaaka dinku le dikgomo tse dintsi. Dikarolo tse di kwa botlhaba le tse di kwa borwa ke tse go nang le ditshimo tsa mmopo, go dira bupi, malomo a letsatsi, motsoko, cotton, le maungo jaaka dinamune. Lefelo la go iketla le casino kwa Sun City le Lost City, le tsona di na le seabe mo ikonoming ya profinsi.

Dipalopalo tsa batho[baakanya | edit source]

Palo le kgotlhagano ya batho mo Bokone Bophirima
Maleme a mme, a a kwa pele mo profinseng ya Bokone Bophirima

Bontsi ba batho mo profinseng ke Batswana ba ba buang Setswana. Ba bang batho ba ba nnang mo Bokone Bophirima  ba akaretsa BaAfrikanere, BaSotho, le BaXhosa. Sekgoga se buiwa e le loleme la bobedi gantsi mo profinseng. Bontsi ba batho ke Bakeresete. (Dipalopalo di tswa go Census 2011 di lokolotsweng ka Phukwi 2003).

Go ya ka dipalopalo tsa metse tsa 2007, 90.8% ya batho mo profinseng ke batho ba ba Ntsho (bontsi ba bua Setswana), 7.2% ke Basweu (Bontsi ba bua Afrikaans), 1.6% ke Coloured , 0.4% ke Asian. Goya ka dipalopalo tsa metse tsa 2007, profinsi e na le batho ba ba fetang dimilione di le tharo (3 million). Batho ba basweu ba profinsi ba ntse ka karolo e le ngwe ya profinsi, ga ba phatlhalatsega go tshwana le batho ba bangwe mo profinseng. Mo dimasepaleng tse di kwa borwa le tse di kwa botlhaba, palo ya batho basweu kwa Tlokwe (Potchefstroom) le kwa Matlosana (Klerksdorp) ke 27% le 12% ka tatelano.

Profinsi e na le palo e e kwa tlase go fetisa tsotlhe ya batho ba dingwaga dile 35 le go ya godimo (5.9%) ba ba nang le dithuto tsa morago ga marema-tlou. Go tloga ka 1994, palo ya batho ba ba fitlhelang thuto e e kwa godimo e oketsegile. Morago ga go tloswa ga di bantustans, batho ba le bantsi ba ne ba godugela kwa ditoropong tsa ikonomi tsa Cape Town le Gauteng.

Metshameko[baakanya | edit source]

 • Rugby union
  • Platinum Leopards (Rustenburg)
 • Soccer
  • Platinum Stars (Rustenburg)

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]


Diporofinsi mo Aforika Borwa Flag of South Africa.svg
Foreistata | Gauteng | Kapa Bokone | Kapa Bophirima
KwaZulu-Natal | Kapa Botlhaba | Limpopo | Mpumalanga | Bokone Bophirima