Jump to content

Tshwane

Go tswa ko Wikipedia

Tshwane ke motse setoropo wa Gauteng mo Aforika Borwa. Go sa na le dipuisano mabapi le go fetolela leina la Pretoria go la Tshwane. Ga jaanong masepala o bitswa ka Tshwane, mme toropo yona e sa ntse e bitswa Pretoria. Maina a mangwe a mebila e me golo a setse a fetoletswe mo maineng a bagaka ba tokologo. Ga jaana go tlhokega go re go thalwe naga setsha gore maina a mantshwa a a tle a itsiwe. Le ka taba e ya maina a mebila, go sa na le ditlhora boroko ka tsele e diphetogo tse di di tsamaisitsweng ka yona.

Gompieno ke utlwile mo seyalemoyeng gore batho ba le bantsi ba sa ntse ba gakantshwa ke maina a maswa a mebila mo Pretoria. Bontsi ba batho bo sa ntse bo dirisa maina a mebila a kgale. Go lebega ge se se tlhola tlhakatlhakano ka ge bontshi ba batho bo sa ntse bo kgomaretse maina a o. Go tlhokega seo sengwe se se botoka se se ka dirang gore maina a a mebila a dirisiwe mo puong nngwe le nngwe ya letsatsi.

Puo e e buiwang segolo setonna mo Pretoria ke Setswana se se tlhakaneng le Sezulu, Sesotho sa Leboa le Afrikaans.

Coordinates: 25°44′46″S 28°11′17″E / 25.74611°S 28.18806°E / -25.74611; 28.18806