Aferika Borwa

From Wikipedia
(Redirected from Aforika Borwa)
Jump to: navigation, search
Lefatshe la Aforika Borwa
Aferika Borwa

Aforika Borwa ke naga ee fitlhelwang mo Aforika.

Ripaboliki ya Aforika Borwa, ke naga e e leng kwa borwa jwa Aforika. E dikaganyeditswe ka bophirima ke lewatle la Atlantic, mme ka fa botlhabatsatsi e dikaganyeditswe ke lewatle la Indiya. Ga ele dinaga tse di mabapi, ke Zimbabwe, Botswana, Mozambike, Namibia, Swaziland le Lesotho. Ikonomi ya Aforika Borwa, ke ikonomi e e kgolo go fitisisa mo go Aforika, ebile ke ikonomi ya masome-a-mabedi-le-bonne(24) e e golo ka go fitisisa mo lefatsheng. Gape ke naga ya Commonwealth of Nations. Ke naga e e tlhabologileng thata.

Tautona wa lefatshe le ke Jacob Zuma.

Diporofinsi tsa Aforika Borwa[baakanya | edit source]

Ko bokhutlong jwa aparateiti ka ngwaga wa 1994, fa ba "tsere puso" le ha ba le "gaufi le go tsaya puso" batho ba letso la Bantu ba ne tisiwa ko bokhutlong ha go ne go na le diporofisi tse nne e bong (Cape, Natal, Orange Free State and Transvaal), le diporofinsi tse dingwe tse dintsha. Provinsi ngwe le ngwe e buswa ke molamente yo o tlhojwang ngwaga tse botlhano dingwe le dingwe tse di tlang, a thlojwa ke bathophi ba party le maloko a party. Moeteledi pele wa Party kana tautona o tlhopha mopalamente wa pelo ya gagwe e le moeteledi pele wa goromente, moteledipele o tla bo a apela matona a puso di provinci go ya ka di provinsi le kitso ya bone. Dithata tsa ba okametseng di provinsi ke laolwa ke mekolo wa molao; engwe ya dikgang tse di akaretsa botsogo, thuto, mantlo a sechaba le dipalamo tsa sechaba.

Province Provincial capital Largest city Area (km²)[1] Population (2011 est.)[2]
Eastern Cape Bhisho Port Elizabeth 168,966 6,829,958
Free State Bloemfontein Bloemfontein 129,825 2,759,644
Gauteng Johannesburg Johannesburg 18,178 11,328,203
KwaZulu-Natal Pietermaritzburg Durban 94,361 10,819,130
Limpopo Polokwane Polokwane 125,754 5,554,657
Mpumalanga Nelspruit Nelspruit 76,495 3,657,181
North West Mafikeng Rustenburg 104,882 3,253,390
Northern Cape Kimberley Kimberley 372,889 1,096,731
Western Cape Cape Town Cape Town 129,462 5,287,863

Dipadi tse dingwe[baakanya | edit source]