Western Cape

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Western Cape
South Africa Provinces showing WC.png
Capitale Cape Town
Largest city Cape Town
Premier Hellen Zille (DA)
Area Total 129 462
Population Total 5 822 734

Western Cape ke nngwe ya diporofinsi mo Aferika Borwa.Torpo kgolo ke Cape Town.Ka ngwaga wa 1994, tkgaolo e e agang Western Cape e ne ele bontlha bongwe jo bo tona (bo bidiwang) Cape Province. Ka maiteko a go tlisa bokopano jwa batho mo lefelong le Aferika Borwa ka ngwaga wa 1910, o ne a bidiwa Cape Colony.

Seemo Sa Bosa[baakanya | edit source]

Western Cape o nale seemo sa bosa se se pharologanyo le mafelo a mangwe,se se bakiwa ke ka fa lefatshe le bopegileng le bone bokgola jo bo apesang lefelo le gotswa mawatleng a mabedi a Indian (bokgola jo bo bothitho) gape le Atlantic (bokgola jo bo tsididi),ka go rialo seemo sa loapi se nna se ntse se fetoga nako le nako mo nakong e khutswane. Bontsi jwa selekanyo sa lefelo le itsege ka , mariga a a bokgolo le , selemo se se bothitho.Bogare jwa lefelo la Karoo hgo nale seemp se iketlileng le mariga a a tsididi, mme dipula tsa medupi tsone ga di a t;waelesega mo go kalo.Ka boripana fela ke gore dipula tsa dikgadima ga se tse di tlwaelesegileng mo lefelong fa e se fela kwa Karoo. Mogote le botsididi jo bo feteletseng ke tse di tlwelesegileng fela mo bogare jwa mafelo,mme se se sa tlwaelesega mo mafelong a fa lotshing la lewatle.Kapoko e tlwaelesegile fela that mo lefelong ka go apesa lefatshe, mme ga se gantsi o ka fitlhela go nale matsi a a omeletseng mo mafelo a a fa lotshing la noko le kwa go lemelwang teng[1].

Ditoropo le ditoropokgolo[baakanya | edit source]

Bontsi jwa ditoropo ke tse di agilweng sentle ka bonokopila ebile se se baka tlisa batho go tla go gweba mme morago go tlokafatse itsholelo ya lefatshe.Dipalo tse di fa tlase ke tsa ditoropo fela:

Toropo Palo ya batho
Cape Town 1,000,000++
George 200,000+
Worcester 50,000+
Robertson 10,000+
Arniston < 10,000

[2].

Itsholelo[baakanya | edit source]

Seekanyo sa itsholelo sa Western Cape fa go lebilwe GDP ka ngwaga wa 2008 e ne e le R268.26bn, mme se se dire gore lefelo le le nne la bobedi mo tlhabololeng itsholelo ya lefatshe la Aferika Borwa , ka selekanyo sa 14.3%. le nale itsholelo e e golang ka bofefo mme se se baya lefatshe mo maemong a a mantle go ka phadisanya le a mangwe lefatshe ka bophara,itsholelo e ne ya gola gape ka selekanyo sa 4% ka ngwaga wa 2008[10] mme ebile gape go solofetswe kooketsego ya selekanyo sa 3.2% mo ngwageng wa 2011[3].

Dipadi tse dingwe[baakanya | edit source]

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Cape Town George,_Western_Cape Worcester,_Western_Cape Robertson,_Western_Cape [http://en.wikipedia.org/wiki/Arniston,_Western_Cape Arniston,_Western_Cape

Diporofinsi mo Aferika Borwa Flag of South Africa.svg
Free State | Gauteng | Northern Cape | Western Cape
KwaZulu-Natal | Eastern Cape | Limpopo | Mpumalanga | Bokone Bophirima