Dikgaolo tsa Aforika Borwa

Go tswa ko Wikipedia

Diprofense tsa Aforika Borwa tse robongwe di arogantswe ka dikarolwana (districts) di le 52, tse eleng dimasepala tsa setoropo, kgotsa e le dimasepala tsa karolwana. Ke legato la bobedi la tlhokomelo, ka fa tlase ga profense, mme e le legato godimo ga dimasepala tsa selegae.

12th amendment ya Constitution ya Aforika Borwa, e e fetotseng dibotara tsa di profense, e dirile gore palo ya dikarolwana e fokotsege, go tloga go 53 go ya go 52. Se sengwe gape se Amendment e e se dirileng, ke gore karolwana e ngwe le e engwe e ka fa gare ga profense e le ngwe fela, ga gona karolwana e e leng ka fa gare ga diprofense go feta nngwe. Dikarolwana tse di akaretsa lefatshe lotlhe la Aforika Borwa. Dikarolwana tse tsa Aforika Borwa di tshwana le di County tsa Dinaga tse di kopaneng tsa Amerika (United States of America) le tsa Brithani o mo golo (Great Britain).

Pharologano ya dikarolwana[fetola | Fetola Motswedi]

Go na le mekgwa e mebedi ya dimasepala ya dikarolwana. Bontsi ba naga bo dira ke dimasepala tsa dikarolwana di le 44, tse di arogantsweng ka di masepala tsa selegae, mme di aroganya matla le maikarabelo. Tse di robedi tse di kgolo, di tlhokometse ke dimasepala tsa setoropo. Tse di dirang jaaka dimasepala tsa selegae le tsa karolwana.

Dikarolwana[fetola | Fetola Motswedi]

Mmepe o o latelang o bontsha diprofense le di karolwana tsa Afrika Borwa. Dimasepala tsa dikarolwana di kwadilwe ka di palo tse di tsamaelanang le nomoro ya karolwana, mme dimasepala tsa setoropo di kwadilwe ka ditlhaka tse di tsamaisanang le maina a tsona.

Map
key
Name Code Province Seat Area
(km²)
Population
(2011)[1]
Pop. density
(per km²)
44 Karolwana sa Alfred Nzo DC44 Eastern Cape Mount Ayliff 6,859 801,344 116.8
25 Karolwana sa Amajuba DC25 KwaZulu-Natal Newcastle 6,911 499,839 72.3
12 Karolwana sa Amathole DC12 Eastern Cape East London 21,043 892,637 42.4
37 Karolwana sa Bojanala Platinum DC37 North West Rustenburg 18,333 1,507,505 82.2
B Buffalo City Metropolitan Municipality BUF Eastern Cape East London 2,536 755,200 297.8
2 Karolwana sa Cape Winelands DC2 Western Cape Worcester 22,309 787,490 35.3
35 Karolwana sa Capricorn DC35 Limpopo Polokwane 16,988 1,261,463 74.3
5 Karolwana sa Central Karoo DC5 Western Cape Beaufort West 38,854 71,011 1.8
13 Karolwana sa Chris Hani DC13 Eastern Cape Queenstown 36,695 795,461 21.7
C City of Cape Town Metropolitan Municipality CPT Western Cape Cape Town 2,460 3,740,026 1,520.3
J City of Johannesburg Metropolitan Municipality JHB Gauteng Johannesburg 1,645 4,434,827 2,695.9
T City of Tshwane Metropolitan Municipality TSH Gauteng Pretoria 6,345 2,921,488 460.4
40 Dr Kenneth Kaunda District Municipality DC40 North West Klerksdorp 14,642 695,933 47.5
39 Dr Ruth Segomotsi Mompati District Municipality DC39 North West Vryburg 44,017 463,815 10.5
4 Karolwana sa Garden Route DC4 Western Cape George 23,331 574,265 24.6
32 Karolwana sa Ehlanzeni DC32 Mpumalanga Nelspruit 27,896 1,688,615 60.5
Ek Ekurhuleni Metropolitan Municipality EKU Gauteng Germiston 1,924 3,178,470 1,652.0
Et eThekwini Metropolitan Municipality ETH KwaZulu-Natal Durban 2,292 3,442,361 1,501.9
20 Karolwana sa Fezile Dabi DC20 Free State Sasolburg 21,301 488,036 22.9
9 Karolwana sa Frances Baard DC9 Northern Cape Kimberley 13,518 382,086 28.3
30 Karolwana sa Gert Sibande DC30 Mpumalanga Ermelo 31,841 1,043,194 32.8
43 Karolwana sa Harry Gwala DC43 KwaZulu-Natal Ixopo 11,127 461,419 41.5
29 Karolwana sa iLembe DC29 KwaZulu-Natal KwaDukuza 3,269 606,809 185.6
14 Karolwana sa Joe Gqabi DC14 Eastern Cape Barkly East 25,663 349,768 13.6
45 Karolwana sa John Taolo Gaetsewe DC45 Northern Cape Kuruman 27,283 224,799 8.2
18 Karolwana sa Lejweleputsw DC18 Free State Welkom 31,930 627,626 19.7
M Mangaung Metropolitan Municipality MAN Free State Bloemfontein 6,284 747,431 118.9
33 Karolwana sa Mopani DC33 Limpopo Giyani 24,489 1,092,507 44.6
6 Karolwana sa Namakwa DC6 Northern Cape Springbok 126,836 115,842 0.9
N Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality NMA Eastern Cape Port Elizabeth 1,959 1,152,115 588.1
38 Karolwana sa Ngaka Modiri Molema DC38 North West Mafikeng 27,889 842,699 30.2
31 Karolwana sa Nkangala DC31 Mpumalanga Middelburg 16,758 1,308,129 78.1
15 Karolwana sa OR Tambo DC15 Eastern Cape Mthatha 15,968 1,364,943 85.5
3 Karolwana sa Overberg DC3 Western Cape Bredasdorp 11,405 258,176 22.6
7 Karolwana sa Pixley ka Seme DC7 Northern Cape De Aar 102,727 186,351 1.8
10 Karolwana sa Sarah Baartman DC10 Eastern Cape Port Elizabeth 58,194 450,584 7.7
42 Karolwana sa Sedibeng DC42 Gauteng Vereeniging 4,177 916,484 219.4
47 Karolwana sa Sekhukhune DC47 Limpopo Groblersdal 13,426 1,076,840 80.2
19 Karolwana sa Thabo Mofutsanyana DC19 Free State Phuthaditjhaba 32,637 736,238 22.6
21 Karolwana sa Ugu DC21 KwaZulu-Natal Port Shepstone 5,047 722,484 143.2
22 Karolwana sa uMgungundlovu DC22 KwaZulu-Natal Pietermaritzburg 8,934 1,017,763 113.9
27 Karolwana sa uMkhanyakude DC27 KwaZulu-Natal Mkuze 12,821 625,846 48.8
24 Karolwana sa uMzinyathi DC24 KwaZulu-Natal Dundee 8,589 510,838 59.5
23 Karolwana sa uThukela DC23 KwaZulu-Natal Ladysmith 11,326 668,848 59.1
28 Karolwana sa uThungulu DC28 KwaZulu-Natal Richards Bay 8,213 907,519 110.5
34 Karolwana sa Vhembe DC34 Limpopo Thohoyandou 21,349 1,294,722 60.6
36 Karolwana sa Waterberg DC36 Limpopo Modimolle 49,504 679,336 13.7
1 Karolwana sa West Coast DC1 Western Cape Moorreesburg 31,104 391,766 12.6
48 Karolwana sa West Rand DC48 Gauteng Randfontein 4,087 820,995 200.9
16 Karolwana sa Xhariep DC16 Free State Trompsburg 37,674 146,259 3.9
8 Karolwana sa ZF Mgcawu DC8 Northern Cape Upington 102,524 236,783 2.3
26 Karolwana sa Zululand DC26 KwaZulu-Natal Ulundi 14,799 803,575 54.3

Kgotlhang[fetola | Fetola Motswedi]

Mokgatlho wa kganetso, Democratic Alliance, o re dikarolwana tse ga di tlhokege, mme di oketsa di leyara tsa golomente go sa tlhokege (magareng ga diprofense le dimasepala) , mme DA e re dikarolwana tse di tloswe.[2]

References[fetola | Fetola Motswedi]

  1. "Census 2011: Municipal Fact Sheet" (PDF). Statistics South Africa. 2012. Retrieved 13 December 2012.
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2006-05-03. Retrieved 2006-05-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)