Bophuthatswana

Go tswa ko Wikipedia
Bophuthatswana
Flag of Bophuthatswana
(Folaga) (Coat of Arms)
National motto: Tshwaraganang Lo Dire Pula E Ne

Bophuthatswana e ne ele nngwe ya magae-mafatshe a maloba a puso ya maloba ya Aforika Borwa ya kgatelelo le tlhaolele. Maikaelelo e ne e le go aroganya batho-bantsho ka kakaretso go basweu bao ba neng ba dumela batho-batsho ba le ko tlase ka tlholego le botlhale mo go bona. Moetapele wa Bophuthatswana o ne a itsege ka Dr Lucas Manyane Mangope.Magae-mafatshe a mmuso wa maloba a feletse a ne a akaretsa Transkei (Ma-Xhosa), Bophuthatswana (Batswana), Venda (Ma-Venda), Ciskei (Ma-Xhosa). Puso ya Bophuthatswana e ne ya phutlama moraga ga baagi ba puso-legae leo ba lwela go akaretswa mo pusong e ntsha ya Aforika Borwa fa tlhaolele e sena fo fedisiwa ke puso ya basweu ba maloba. batho ba botswana

Dikgoge tsa kwa ntle[fetola | Fetola Motswedi]