Jump to content

Lucas Manyane Mangope

Go tswa ko Wikipedia

Lucas Manyane Mangope wa puso-legae la maloba la Bophuthatswana. O tlhopilwe ke mmuso wa kgetololo le tlhaolele go eta Batswana ba tulo ya Aforika Borwa pele. E ne e le mmusa-esi go tloga ka 1977 go fitlha ka 1993 fa kgethololo le tlhaolele e fedisiwa/ emisiwa mo Aforika Borwa.

Kitso ka botshelo ja ga Lucas Mangope[fetola | Fetola Motswedi]

Go tsholweng mo motseng wa Motswedi,Mangope e ne ele morutabana go fitlha kgwedi ya Phatwe 1959 fa jaanong a nna Kgosi ya mo motseng.Ka ngwaga wa 1971,o ne a nna mongwe wa leloko la dikgosi mo pusong a bo a kgona go fenya maemo a ntlha morago ga ditlhopho tsa kgwedi ya phalane 1972.[1].

Katlego ya ga Mangope[fetola | Fetola Motswedi]

Mangope o nnile tautona ka ngwaga wa 1977.Ka ngwaga wa 1988, o ne a kobiwa ke ba sepodise mme a tsewa gape ke ba sesole sa Aforika Borwa. [2]

Bokopano ka ditlhopho tsa Aforika Borwa[fetola | Fetola Motswedi]

Kwa dipuisanong tse di neng di tshwaretswe kwa Kempton Park(1993) tse di tsositseng ditlhopho ka ngwaga wa 1994 kwa Aforika Borwa,Mangope o buile fa Bophuthatswana etla nna ele maphato o ipusang go ya go ileng la fa Aforika Borwa a ka fetoga le gore o tla letelela ditlhopho tse di latelang mo lafatsheng la gagwe.[3]

Metswedi[fetola | Fetola Motswedi]