Lefelo la motlakase kwa maphothophothong a Victoria

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Template:Infobox power station Lefelo la motlakase kwa maphothophothong a victoria is a ke khutlola e e fetlang motlakase ka tiriso ya metsi mo nokeng ya Zambesi mo Zambia. Le bonwa mo lekadibeng la boraro fa tlase ga maphothophotho a Victoria. Go nale mafelo a mabedi a a ntshang motlakase wa selekanyo sa 108 MW:

  • Tlhomo ya ntlha e ne e ya simolodisiwa ka ngwaga wa 1936 E ntsha selekanyo sa 8MW e nale matshine e le mebedi ya selekanyo sa 1MW mongwe le mongwe gape go nale e mengwe e le mebedi ya selekanyo sa 3MW mongwe le mongwe.
  • Tlhomo ya bobedi e ne ya simolodisiwa ka ngwaga wa 1968 gape e tsentse nonofo ya selekanyo sa 60MW e e nang le matshine e le borataro ya selekanyo sa 10MW mongwe le mongwe.
  • Tlhomo ya boraro yone e simolodisitswe ka ngwaga wa 1968 gape e tsentse nonofo ya selekanyo sa 40MW e e nang le machine e le mene ya selekanyo sa 10MW mongwe le mongwe.

Tlhomo e ke ya lefatshe la Zambia Electricity Supply Corporation Limited (ZESCO).

Mosola wa Motlakase[baakanya | edit source]

Motlakase selo se botlhokwa mo matselong a rona,ke ka moo o tlhokegang fela thata.Lefatshe la Zambia le iponetse tsela ya go oketsa itsholelo ya lefatshe la bone ka go rekisa motlakase yo ba o fetlhang mo metsing a a tswang mo nokeng ya Zambezi.Mafatshe ka bontsi mo Aferika a reka motlakase o ka ditlhwatlhwa tse di kwa godimo mme se se tlise dipoelo tse di kgatlisang e le ruri mo lefatsheng la Zambia.Mafatshe a tshwana le la Botswana.Zimbabwe,Aferika Borwa ke nngwe tsa mafatse a a dirisang motlakase o o fetliwang ka metsi.

[baakanya | edit source]

Motlakase yo o fetliwang ka metsi ga o kgotlhele tikologo jaaka yo o dirwang mo magaleng.Osiametse go dirisiwa ke mafatshe a a nang le dinoka tse di emang matsi a mantsi.Le Le fa mongwe a ka akanya gore metsi a kgotlhelesega seo ga se boamma ruru ka gore k one matsi a a nowang mo lefatsheng fa a sena go kolomakiwa.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Zambia Botswana South Africa Zimbabwe

Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]

Template:Zambia-struct-stub Template:Hydroelectric-power-plant-stub