Motse wa Marapong

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Motse wa Marapong is located in Botswana
Location of Marapong

Marapong ke motse o o mo kgaolong ya legare mo Botswana. O mo bophirima jwa toropo ya Francistown, mo tseleng e e yang kwa borwa e kopanya Francistown go ya Nata. Mo palo batho ya ngwaga wa 2001 dipalo di ne di le sekete le makgolo a mane le masome a mararo le borobabongwe.

Bomme ba Marapong ba ema puso nokeng[baakanya | edit source]

Modulasetilo wa mokgatlho wa Bomme ba Thapelo kwa motseng wa Marapong o kgothaditse botlhe ba ba nang le bokgoni go thusa puso go diragatsa matshego a Tebelopele ya 2016. E rile a bua kwa moletlong wa kabo ntlo o o neng o diretswe ba lolwapa loora Dambe kwa motseng oo, Mme Kopano Bapileng a re batho ba tshwanetse go itse gore go thusa puso mo go tlhabololeng Batswana baba kobo dikhutswane ke ntse ke tsela nngwe ya go tlhabolola metse ya bone. A re e le ba mokgatlho wa Bomme ba Thapelo, ke maikaelelo a bone go thusa Batswana ba ba tlhokang thuso lefatshe ka bophara, e seng mo motseng wa Marapong fela. Mme Bapileng one gape a rotloetsa batho go nna ba ntsha letsogo fa dikereke di kopa dithuso di tshwana le madi ka gonne go a iponatsa gore kereke e dira eng ka madi ao.

Mokhanselara wa kgaolo Rre Jabulani Vuke o ne a iteela kobo moroko mafoko a ga Mme Bapileng, a tlhalosa fa puso a tlhoka thuso mo go tlhokomeleng Batswana ba ba kobo dikhutswane, mme a re se mokgatlho wa Bomme ba Thapelo o se dirileng ke maiteko a mantle. Le fa go ntse jalo o ne a ba kopa gore ba nne ba ikopanya le bagogi ba motse jaaka dikgosi le makhanselara pele ga ba dira tiro gore ba tle ba ba tswe thuso. A re o dumela gore fa moletlo oo o ne o nnile le morero oo tseneletseng, o ka bo o atlile go feta jaaka o ne o ntse, mme a re se se jesang monate ka mokgatlho o, ke gore ba ikaelela go atolosetsa tiro ya bone ya bopelotlhomogi le kwa metseng ee kwa ntle. Bomme ba Thapelo ke mokgatlho o o dirilweng ke bomme ba dikereke tse di farologanyeng go tswa mo motseng wa Borolong. Mokgatlho oo o ne wa tlhabolola ntlo ya dikamore tse pedi mo lwapeng loora Dambe kwa Borolong, mme mo lwapeng lo lo nang le bana ba le barataro ba ba tlhokomelwang ke mogoloabone yo o dingwaga tse masome mabedi.Motlhokomedi yo o Mme Nametso Dambe o boletse fa ba ne ba nna le nkokoabo le maabone ba ba tlhokafetse ka ngwaga wa 2 000 le 2008.

Modulastlilo o tshwengwa ke boitseme[baakanya | edit source]

Modulasetilo wa khansele potlana ya Tutume, Rre Phillip Makale a re o tshwentswe thata ke mokgwa wa batho ba ba thapilweng mo lenaneong la Ipelegeng wa go sa tsee tiro ya bone ka tlhoafalo.E rile mo mafokong a gagwe a Kamogelo kwa pulong ya khansele potlana eo, mokhanselara Makale a tlhalosa fa go ntse le ditiragalo di le mokawana tse mo go tsone babereki ba Ipelegeng ba bonwang ba tlhabile kgobe ka mutlwa ka nako ya tiro, babangwe ba bonwa ba rapame le gone go apaya tota.O ne a tlhalosa fa boitseme jo bo ka folodisa maiteko a lenaneo la Ipelegeng fa bo sa tsibogelwe ka potlako, mme a kopa makhanselara go bua le batlhophi ba bone go lemotsha botlhokwa jwa go tsaya tiro ya Ipelegeng ka tlhoafalo fela jaaka tiro nngwe le nngwe.O ne a tlhalosa fa lenaneo leo le ka kgona go tlhabolola lefatshe leno fa le ka tsewa ka tlhoafalo.

Mo go tse dingwe, mokhanselara Makale o ne a supa matshwenyego a gagwe mo ditlhabololong tse di mo kgaolong potlana ya Tutume, a re di tsamaya ka bonya, mme a ntsha mogopolo wa gore go dirwe komiti e mo go yone makhanselara le badirela puso ba tlaa nnang ba kopana go suga ka botlalo dikgang tsa ditlhabololo.E rile ba a kgwa mokhanselara Makale dikgaba, makhanselara ba supa matshwenyego a bone ke bonya ja khansele mo go gopeng le go tokafatsa ditsela tse di mo kgaolong.E ntse e le tsa khansele potlana ya Tutume, khansele eo e ne ya dumalana le mogopolo wa mokhanselara wa Marapong, Gubungano Chilume wa gore maloko a komiti e e dupang dibuka ba tsenngwe mo dikomiting tse dingwe tsa khansele eo.O ne a tlhalosa fa komiti eo e kopana gangwe mo kgweding tse tharo, fa dikomiti tse dingwe di kopana gangwe mo kgweding, selo se a reng se baa maloko a komiti eo ka fa mosing ka jaana ba nna ba bona dikgang tse di amang kgaolo morago ga nako.O ne a tlhalosa fa go tsenngwa ga maloko a mo dikomiting tse dingwe go ka dira gore le bone ba nne ba bona dikgang di ise di tswapoge. Megopolo oo o ne wa dumalanwa ka tlhopho morago ga go buisanngwa ka lebaka le leele, mme makhanselara ba le lesome le boraro ba ne ba dumalana le one, fa ba supa ba ne ba o gana.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Tutume Botswana/Marapong Francistown


Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]


Coordinates: 20°53′36″S 27°4′32″E / 20.89333°S 27.07556°E / -20.89333; 27.07556