Palapye

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Palapye

Palapye ke mongwe wa metse mogolo mo Botswana. E fitlhelwa mo tseleng ya A1, fa gare ga Gaborone le Francistown. Lefelo le e leng mo go lone le fetotse go nna toropo dingwaga tse dintsi tse di fitileng, ka e ne ele marakanelo a di terena tsa le ditsela.

Ditso[baakanya | edit source]

Leina Palapye ke leina le le thamilweng morago ga gore motse oo bone matlhotlha pelo mo ditsong tsa bone. Motse oo o tlholegile ka leina la Phalatswe gonne lefelo la teng le ne le tshabelelwa ke diphala. Lefa gontse jalo leina palapye le thamilwe ke dimmishinari (missionaries) ba e leng gore bane ba bona go le thata go bitsa leina Phalatswe. Bangwato totatota bone ba tlholegile ba ikagetse dikago kwa bokone gaufi le dithaba tse e leng gore mo segompienong di setse di thibeletswe ke batswapong kwa bokone mo motseng wa Malaka. dikago tseo gompieno dibidiwa Old Palapye.

Mangwe a mafelo a neng a kgatlhisa batswakwa ka dingwaga tsa 1800 e ne ele :

  • kereke e kgologolo ya Palapye e e fetang dingwaga tse 120 entse e le teng.
  • British Cemetry

[1]

Old Palapye.jpg

Morafe[baakanya | edit source]

Go fitlhelwa thata morafe wa bangwato, batswapong le merafe e mengwe mo motseng wa Palapye.

Dikgoge[baakanya | edit source]

Dipholo. K.(2011), Old Palapye, My City Of Ruins, http://www.thevoicebw.com/2011/08/12/old-palapye-my-city-of-ruins/

  1. http://www.thevoicebw.com/2011/08/12/old-palapye-my-city-of-ruins/