Jump to content

Phathi ya Tomokoraga

Go tswa ko Wikipedia
Phathi ya Tomokoraga
LeaderIan Khama
HeadquartersGaborone
IdeologyConservative
Political positionRight-wing
Parliament of BotswanaTempolete:Infobox political party/seats
Folaga ya Phathi ya Tomokoraga

Phathi ya Tomokoraga(BDP) ke phathi ee busang mo Botswana. Modulasetilo wa yone ke rre Daniel Kwelagobe.

BDP e thailwe ke rre Seretse Khama, yo o akgolelwang go kgolo ya itsholelo le sepolotiki sa Botswana. Phathi e e thaetswe mo magaeng a setswana, ebile ka dinako dingwe e ne e tle e bidiwe "phathi ya kgosing"(go tewa Seretse Khama). Mo ditlhophong tsa bofelo, phathi e e ne e gapile masome a matlhano le boraro mo lekgolong(53.26%) a ditlhopho tse di tlwaelesegileng le ditilo dile masome amane(45) mo go tse masome a matlhano le bosupa(57). Ntlhopheng wa phathi ya Tomokoraga Ian Khama ke ene tautona wa Botswana gompieno.

Ditso[fetola | Fetola Motswedi]

Ka ngwaga wa 1961 ,Seretse Khama o thaile phathi e. Pele ga boipuso bo tsewa ka ngwaga wa 1966, e ne e bidiwa kana e itsege ka leina la Bechuanaland Democratic Party. E rile ka kgwedi ya Phalane e tlohla malatsi a le masome a mararo ka 1966,dikeletso tsa ga khama tsa go ipusa tsa atlega. Mo ditlhophong tsa ntlha tsa botlhe ka ngwaga wa 1965,phathi ya gapa ditilo tse di masome a mabedi le borobabobedi mo go tse masome a mararo le bongwe. Khama a nna tautona wa Botswana.

E ntse e le yone phathi e e itsegeng mo ditlhophong tsotlhe go simolola nako e boipuso bo neng bo tswewa. ka fa tlase ga boeteedipele jwa Phathi ya tomokoraga ,tlhabolo ya tsa tsa itsholelo e godile fela thata. Botswana o atlegile ka maemo aa kwa godimo mo ditlhabololong le puso ya batho ka batho.

Rre Festus Mogae o dirile ele ene tautona wa lefatshe go tloga ngwga wa 1998 go fitlha 2008. O ne a abelwa tlotla ya Grand Cross of the Legion d'honneur ke Tautona wa French rre Nicolas Sarkozy ka kgwedi ya mopitlo e le masome a mabedi ka go nna "sekai mo bogoging" le go dira Botswana " seelo" sa puso ya batho ka batho le go busa ka tshiamo. Rre Mogae o ile a gapa Ibrahim Prize ka 2008 ele katlego mo boeteledipeleng jwa Africa

Rre Ian Khama, ngwana wa ga tautona wa pele rre Seretse Khama, o tseneletse phathi e pele ga ditlhopho tsa 1999. Mo bogompienong phathi e faraferwe ke makgamu ebile ba ela dilo tlhoko bare fa botho/maitseo asa gatelelwe,phathi e e tla thubega. lekgamu lengwe(le le ipitsang Barata-Phathi) le eteletswe pele ke rre Ponatshego Kedikilwe, le mokwaledi mogolo wa pele rre Daniel Kwelagobe,fa lekgamu le lengwe (le le ipitsang The A Team) le eteletswe pele ke matona ;rre Jacob Nkate le Mompati Merafhe. Lekgamu le lengwe la A team le ne le eteletswe pele lantlha ke Tautona rre Festus Mogae le mothusi wa gagwe rre Ian Khama. Bobeding jwa bone ba ikgoetse ko ntle ga makgamu a le fa ntswa ba ntse ele maloko a 'The A Team"

E rile kgedi ya Moranang e tlhola letsatsi ka 2008,rre Ian Khama a tlahtlogela mo maemong a botautona ele tautona wa bone wa lefatshe la Botswana, ka go rialo a tlogela bodulasetilo jwa BDP Phatlha ya bodulasetilo e ne jaanong ya tsewa ke modiri yo o boikanyego le yo o berekileng ka lobaka Daniel Kwelagobe.

Mo ikanisong ya gagwe, rre Ian Khama o nankotse tebelopele ya setshaba ya 2016.

Mo bosheng Phathi e kgaogane,Barata Phathi ya itlhamela Botswana Movement for Democracy,jaanong a-team le maloko a mangwe a Barata Phathi a setse kwa Tomokoraga,se se tla morago ga go palelwa ke go buisanya magareng gta makgamu ka rre K Masire(tautona wa pele).

Mabutswapele a phathi[fetola | Fetola Motswedi]

  • Gaositwe K.T. Chiepe
  • Ponatshego Kedikilwe
  • Sir Seretse Khama
  • Sir Quett Masire
  • Festus Mogae
  • Ian Khama
  • Daniel Kwelagobe

==Dipadi tse dingwe ==

==Dikgoge tsa kwa ntle


==

Tempolete:Botswana political parties