Otse

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Otse ke motsana wa ga malete mo Botswana. O na le baagi ba ka nna dikete tse tlhano, lekgolo le masome a ferabongwe le metso e mebedi (5.192 (2001)). O mo tseleng ya Lobatse Le Gaborone gaufi le Lentswe la mangwe a matona mo Botswana la Baratani. Fa gare ga motsana o, gona le letamo le banni ba one ba le dirisetsang ditiro tse dintsi jaaka bo go lema le go nosa leruo la bone.

Go nale dikole tsa baithuti di le nne, tse dipotlana di le pedi,el leng Otse Primary le Baratani Primary, se segolwane sa Baratani Junior le se setona se se tumileng gontswa goolowe sa Moeding.