Umbrella for Democratic Change

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

'''Umbrella for Democratic Change''' (UDC) ke Mokgatlho wa tsa polotiki mo leftsheng la Botswana. '''UDC'' e agilwe ka ngwaga wa 2012 Ngwanatsele ke maloko a batho go tswa Mekgatlhong e e farologanyeng go akaretswa BDP le BMD. Mekgatlho wa Botswana National Front(BNF), Botswana Movement for Democracy(BMD) le Botswana peoples party(BPP) e ne ya kopana ya nna mokgatlho o le mongwe go ya go emela ditlhopo tsa ngwaga wa 2014. Ka ngwaga wa 2017 mogatlho o o neng o ikemetse ka nosi o ne wa bona go le maleba go kopana le mekgatlho e mengwe e go nna seopo sele sengwe.Bokopano jo bo mo pusong ya ga rre Duma Boko.Kgang ya konokono ya bokopano jo ke go ya go emela ditlhopo tsa ngwaga wa 2019.References[baakanya | edit source]