Ian Khama Seretse Khama

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ian Khama (2014).jpg

Ian Khama Seretse Khama ke tautona ya bone ya lefatshe la Botswana gape ke kgosikgolo ya bangwato. Ke ngwana wa ntlha wa tautona ya ntlha ya Botswana, Sir Seretse Khama le mme Ruth Khama. O tshotshwe ka 27 Tlhakole 1953 ko Chertsey, Surrey, United Kingdom.

Ian khama ene ya nna mothusa tautona ka ngwaga wa 1998 a sena go ithola marapo ko sesoleng, ko a neng ele molaola sesole sa botswana (BDF). o ne a tsena ele lantlha mo palamenteng ka di 13 Seetebosigo morago ga go fenya ditlhopo tsa poeletso a emetse kgaolo ya Bokone Jwa Serowe ka ditlhopo dile 2,986 kgathanong le 86 wa mtlhopeng wa Botswana National Front.Ian Khama never gone to school.