Jump to content

Manyana Rock Paintings

Go tswa ko Wikipedia
Manyana Rock Paintings
Four yellow animals
Manyana Rock Paintings
LocationKweneng District, Botswana
Coordinates24°45′52″S 25°35′28″E / 24.76444°S 25.59111°E / -24.76444; 25.59111Coordinates: 24°45′52″S 25°35′28″E / 24.76444°S 25.59111°E / -24.76444; 25.59111

Majwe le dikgaga tsa kwa Manyana tse di nang le ditshwantsho le botaki jo bo farologaneng, di ka fitlhelwa kwa dithabeng tsa Kolobeng, kwa borwa jwa Botswana. Go dumelwa gore botaki bo bo dirilwe ke ba lotso lwa Khoikhoi kgotsa Basarwa ka dingwaga tsa 1100 go ema ka 1700 morago ga loso lwa ga Kereste.[1] Ditshwantsho tse di bonwa mo makgotlong a le matlhano a a dikaganyeditseng thaba e e majwe[2]. Gompieno lefelo le le ageletswe ebile le tlhokometswe go nna segopotso mo sechabeng.[3][4]

Popego[fetola | Fetola Motswedi]

Ditshwantsho tse di aname le matlapa a le matlhano a a kgaoganeng mo dimetareng di le makgolo a supa le masome a matlhano mo dithabeng tsa Kolobeng, Kilomitara e le nngwe go tswa kwa tlase. Lefelo le le gaufi thata le motse wa Manyana, mo kgaolong ya Borwa mme le mo molelwaneng wa kgaolo ya Kweneng.

Ditshwantsho[fetola | Fetola Motswedi]

Ditshwantsho tse di akaretsa diphologolo tse di amusang, dimela le tse di mo popegong e e sa tlhaloganyeseng. Diphologolo tse di amusang tsotlhe di supilwe lotlhakore di na le maoto a mabedi fela, mme tsa batho tsone di supilwe ba lebile ka pele.[2] Go dumelwa gore ditshwantsho tse di tshwantshitswe ke dingaka tsa setso e le ditiragalo tsa tumelo.[5] Dingwaokobamelo di akaretsa go bina e le tsela ya go ikgolaganya le mewa ya badimo.[6] Enke e e dirisitsweng go tshwantsha ditshwantsho tse e ne e dirwa ka go tswakanya matlapa a a boleta jaaka bauxite le madi a diphologolo.

Ka ntlha ya go fetoga ga seemo sa loapi, bontsi jwa ditshwantsho tse ga di sa tlhole di bonala sentle. Ka jalo palo ya bajanala ba ba etelang lefelo le e ile tlase.[7][8][4][9]

Thutamarope[fetola | Fetola Motswedi]

Ditshwantsho tse di mo matlapeng ga di a tlwaelesega thata mo borwabotlhaba jwa Botswana, ditshwantsho tse di kwa Manyana ke tsone fela tse di epilweng. Dilo tse di ribolotsweng mo patlisisong e di supa fa lefelo le le nnilwe ka nako ya lekgolo la ntlha la dingwaga go fitlhela lekgolo la borobabobedi la dingwaga, ka nako e matlapa e neng e le one a mo tirisong go gaisa. Dinkgwana tsa nako ya go dirisiwa tshipi tse di fitlhetsweng koo di supa fa beng gae ba ne ba kopana le badirisi ba tshipi ka lekgolo la bolesome go fitlha ka la lesome le boraro la dingwaga.

Go epa go ne ga ribolola diirisiwa tsa motlha wa leje di feta dikete di supa, bontsi jwa tsone ke mafofora, fa bonnye bo bo setseng e le difadi, ditootso le ditshilo. Dilo tse dingwe tse di epolotsweng di akaretsa marapo, digalase, maphatlo a dinkgwana tse di thubegileng le letsopa la lekgolo la lesome le borobabongwe la dingwaga.[2]

Logaga lwa Mmasechele[fetola | Fetola Motswedi]

Ka ngwaga wa 1852, setlhopha sa merafe ya Batswana e le mene, ba eteletswe pele ke Kgosi Sechele wa ntlha wa Bakwena, ba ne ba lwa kgatlhanong le batho ba lotso lwa seburu mo ntweng ya Dimawe. Go ne ga nna le maiteko a go tshabisa le go fudusa bomme le bana mo lefelong leo. Mosadi wa boraro wa ga Sechele o ne a tshaba mme a iphitlha mo logageng lwa Mmasechele.[10] Ga go na sepe mo ditsong se se supang gore basadi ba iphitlhile lobaka lo lo kae, mme o ne a kgona go falola go fitlhela ntwa e fela ka ngwaga wa 1853.[11][12]

Ditshupo tsa ditshwantsho[fetola | Fetola Motswedi]

Metswedi[fetola | Fetola Motswedi]

 1. L. H. Robbins.(986)."Recent Archaeological Research in Southeastern Botswana: The Thamaga Site".Botswana Notes and Records.18:1–13. JSTOR 40979755
 2. 2.0 2.1 2.2 L.H. ROBBINS.(1985)."The Manyana Rock Painting Site".Botswana Notes and Records.17:1–14.JSTOR 40979730
 3. "Manyana".Botswana Tourism.Retrieved 12 August 2019.
 4. 4.0 4.1 Thaband Metsimabe.6 October 2016."Manyana's awe-inspiring heritage sites".Botswana Daily News.Retrieved 12 August 2019.
 5. "Manyana Rock Paintings Shelter".Retrieved 12 August 2019.
 6. James Raymond Denbow,Phenyo C. Thebe.(2006)."4 Art and Architecture".Toyin Falola (ed).Culture and Customs of Botswana.Greenwood Press.Retrieved 12 August 2019
 7. "National Museum in promoting protection of rock paintings".15 May 2012.Sunday Standard.Retrieved 12 August 2019
 8. Phemelo Ramasu.26 February 2016."Manyana's awe-inspiring heritage sites".Botswana Guardian.Retrieved 12 August 2019.
 9. Dewah,Jane Thato."Make Gaborone a Stop and not a Stop-Over: a Heritage and Cultural Tourism Destination".December 2014.University of Pretoria.pp 78–80. Retrieved 14 August 2019.
 10. Legodimo,Chippa.22 June 2012."How the Battle of Dimawe shaped Botswana".Mmegi.Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 12 August 2019
 11. Legodimo,Chippa.13 Jan 2012."Manyana village has a rich history".Mmegi.Retrieved 12 August 2019.
 12. Dewah,Jane Thato.December 2014."Make Gaborone a Stop and not a Stop-Over: a Heritage and Cultural Tourism Destination".University of Pretoria.pp. 82–83.Retrieved 14 August 2019.

Metswedi e mengwe[fetola | Fetola Motswedi]

 • Campbell, Alec C. Sites of historic and natural interest in and around Gaborone. Gaborone, Botswana: The National Museum and Art Gallery.
 • L.H. ROBBINS (1985). "The Manyana Rock Painting Site". Botswana Notes and Records. Botswana Society. 17: 1–14. JSTOR 40979730. This journal covers all of the painting site's basic information.