Motsana wa Nojane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Motsana wa Nojane is located in Botswana
Location of Nojane

Ncojane kgotsa Ncojane ke toropo e mo sekakeng sa Kalahari e mo kgaolong ya Ghanzi, mo Bophirima jwa Botswana. Motse wa Nojane o sekgele sa dikilomitara tse masome a mabedi go tsweng molelwaneng wa kwa Namibia, fa godimo ga moo motse o na le dikole tse dipotlana le tse digolwane ga mmogo le kokelwana. Mo palo batho ya ngwaga wa 2001 dipalo di ne di le sekete le makgolo a mane le masome a mararo le borobabongwe.

Dikotsi tsa motse wa Ncojane[baakanya | edit source]

Batho ba le batlhano ba bone dikgobalo morago fa bese e ba neng ba tsamaya ka yone go tswa Ncojane e menoga mo tseleng ya Metsimantsho le Lokalane ka tshipi ka nako ya botlhano maphakela.Mookamedi wa Mapodisi a Ncojane Superintendent Mompoloki Ramatsia, a re bese eo e e neng e pegile maloko a kereke ya Old Apostolic ba le 60, e ne ya thula setlhare mme ya wa, morago ga gore mokgweetsi wa yone a latlhegelwe ke taolo. Superintedent Ramatsia a re batho ba le batlhano, bomme ba le bararo le borre ba le babedi, ba bone dikgobalo mme ba ne ba ragosediwa kwa sepateleng sa Ghanzi go bona bongaka, mme ba robadiwa.A re ba bangwe ba ba boneng dikgobalo tse di potlana ba ne ba isiwa kwa kokelwaneng ya Motse wa Ncojane mme ba ne ba alafiwa ba bo ba gololwa ka letsatsi leo.Ramatsia o kopile bakgweetsi ba ba tlang mo dikgaolong tsa Ghanzi go kgweetsa ka keletlhoko le go obamela matshwao a tsela ka gore ditsela tsa Kgaolo eno di maswe fela thata.

Borukuthi bo thobaetsa banni ba Ncojane[baakanya | edit source]

Ramatsia a re ka malatsi a paseka dilo tsotlhe di ne di tsamaya ka thelelo.O ne a tswelela ka go kopa batho ba motse wa Nojane go itshwara fela jalo ka gore ke selo se se itumedisang. Mo dikgannyeng tse dingwe Mapodisi a Ghanzi a tlhothomisa dikgang tse pedi tsa bogodu.O boletse fa go thubilwe ntlo nngwe kwa Ghanzi ga utswiwa dilwana ka go farologana tsa madi a fetang P25 000.Mogolwane wa mapodisi kwa Ghanzi Superintedent Ishmael Morebudi a re tiragalo e diragetse ka Mosupologo mo mosong mme a re ga ba ise ba tswhare ope mabapi le yone ka gore dipula di ne dina. O boletse fa dithotlhomiso di santse di tsweletse.Superitedent Morebodi a re mo tiragalong e nngwe kwa Kgaolwaneng ya Bosele go utswilwe dilwana tsa madi a kana ka P892 e le gas cylinder le garawe mme ga go ope yo o tshwerweng ntateng ya dipula.Morebudi a re ka malatsi a paseka go nnile le dikotsi tse pedi mme ga go na ope yo o gobetseng mo dikotsing tseo.A re mo tikologong ya Ghanzi go ne go sena sepe se se maswe.Superitedent Morebudi a re o lebogela batho ba Toropo ya Ghanzi ka fa ba neng ba itshwere ka teng a re go supa fa dithuto tsa Mapodisi di tsene mo go bone.O ne gape a lebogela maloko a dikomoti tsa itshireletso tsa metse le ba ipelegeng gore ba nne ba tswelele fela jalo ka tiro ya bone ya go lwantsha borukutlhi.Morebudi a re sengwe se a se bonang se saletse kwa morago ke ntebela ke go lebele ka gore batho ba santse ba palelwa ke go laela ba ba bapileng le bone fa ba tsaya maeto.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Botswana /Nojane

Dipadi tse dingwe[baakanya | edit source]Coordinates: 23°08′02″S 20°17′42″E / 23.13389°S 20.29500°E / -23.13389; 20.29500

[[Category: Mafelo a a nang le batho ba bantsi mo Botswana]]